Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konferencja „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

Szanowni Państwo,

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach serdecznie zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych.

Temat konferencji: „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

Miejsce:Hotel Q plus w Katowicach ul. Wojewódzka 12

Data:7 października 2022 roku godz. 09:00 – 15:30

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Liczba miejsc ograniczona.

Wybitni wykładowcy, ciekawa tematyka wykładów oraz nowoczesne rozwiązania w praktyce zawodowej.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez rejestrację:pieloper4@wp.pl

kontakt tel 604 577398

mgr piel. Danuta Siemiątkowska

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego