Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konferencja z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej