Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 2018. 160 z późn. zm.) oraz art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust 1,2 i 4-6, art.152 art.153, art. 154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018.1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składnia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską KOD CPV 85141200-1 w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zobacz więcej