Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w WSZ w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich zobacz ofertę