Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w WSZ w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składnia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską KOD CPV 85141200-1 w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zobacz ofertę