Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w WSZ im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie