Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert w oddziałach szpitalnych WSZ w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolomy SP ZOZ w Koninie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych czynności pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych WSZ w Koninie zobacz więcej