Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Konkurs ofert w oddziale kardiologicznym WSZ w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony SP ZOZ w Koninie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych czynności pielęgniarskich w oddziale kardiologicznym WSZ w Koninie zobacz więcej