Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

korespondencja dotycząca podwyżek w poz

Przedstawiamy pismo Pani Zofii Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniareki Położnych w Warszawie wraz z korespondencją z Narodowego Funduszu Zdrowia