Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Korespondencja dotycząca prośby o podjęcie działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w rodzaju: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa