Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Korespondencja NIPiP z MZ w sprawie możliwości finansowania

przez  Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  zobacz więcej