Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Korespondencja z WOW NFZ w sprawie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Udostępniamy korespondencję Pani Magdaleny Sobalik Przewodniczącej ORPiP w Poznaniu oraz Pani Danuty Staszewskiej-Kryślak Przewodniczącej Komisji ds. POZ przy ORPiP w Poznaniu z Dyrektorem WOW NFZ:

1. pismo skierowane do WOW NFZ z zapytaniami pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania po zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu spotkaniu z przedstawicielami WOW NFZ, które odbyło się w dniu 13.02.2024 r. 

  1. odpowiedź nadesłana z WOW NFZ w dniu 16.04.2024 r. wraz z załącznikiem.