Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych

Wzrost agresji wobec personelu medycznego w Polsce i na świecie jest zjawiskiem dynamicznym. Naczelna Rada Pielęgniarek i przygotowała ankietę, aby sprawdzić jaka jest skala zjawiska agresji wobec pielęgniarek i położnych, w jakich obszarach opieki zdrowotnej, jakie są rodzaje zachowań agresywnych i w jaki sposób pielęgniarki i położne reagują na takie zachowania.Zobacz link:

https://nipip.pl/kwestionariusz-ankiety-zachowania-agresywne-wobec-pielegniarek-i-poloznych/