Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

Zamieszczamy list otwarty do członków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia zobacz więcej