Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych