Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Mapa przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym

W związku z przekazaniem środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym, dostarczonych za pośrednictwem okręgowych izb pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała na stronie internetowej NIPiP, mapę Polski podzieloną na 16 województw, na których umieściła zdjęcia przekazanych materiałów           do oipip link: https://nipip.pl/dostawy-srodkow-ochrony-osobistej/