Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Materiały edukacyjne dla personelu medycznego dla produktu TYSABRI

zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPL), stanowiące dodatkowe środki minimalizacji ryzyka, uznane przez Europejską Agencję Leków za niezbędne uzupełnienie informacji zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) i Ulotce dla Pacjenta (UdP), które mają na celu zapewnienie dodatniego bilansu korzyści i ryzyka stosowania produktu TYSABRI.

W załączniku szczegółowa informacja dla personelu medycznego.

SKMBT_22324052210500.pdf