Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Materiał instruktażowy – procedura zdejmowania kombizezonu