Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

„Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy”, która odbędzie się w terminie 17-18 listopada 2022 r . w Warszawie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.