Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych

„Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”

Proszę o zagłosowanie w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy. Czy staramy się w codziennej diecie uwzględniać produkty uznawane za najzdrowsze na świecie lub nie spożywać tych szkodliwych dla zdrowia.
Do najzdrowszych produktów na świecie zaliczono: zieloną herbatę, ryby, czosnek, brokuły, sok z granatów, kapustę, orzechy, cebule, jajka, jabłka, jagody, fasolkę, mięso, mleko.

Nie bez znaczenia są powstające w żywności wskutek przechowywania lub przetwarzania związki rakotwórcze i mutagenne.
Produkty i substancje mające wpływ na powstawanie nowotworów to między innymi: spleśniałe aflatoksyny, akryloamid powstający w produktach skrobiowych (takich jak frytki, podczas obróbki cieplnej), suplementy beta- karotenu, dioksyny, pestycydy, metale ciężkie,
Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 29.09.2017 roku na XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ” w Domu Lekarza w Katowicach.
Osoby zainteresowane udziałem w sondażu ankietowym proszę o zagłosowanie i wybranie naszym zdaniem najzdrowszego i najbardziej szkodliwego produktu w profilaktyce chorób nowotworowych na stronie internetowej:  http://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/2045-moj-sposob-na-profilaktyke-chorob-nowotworowych

do dnia 22.09.2017 roku.

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach