Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Nowy wzór wniosku do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Koninie w dniu 17.07.2019 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 193/VII/2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku.

Uwaga: W celu otrzymania opinii należy przesyłać wniosek na obowiązującym druku.

wniosek do pobrania