Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

NZOZ LICHEŃ Z ODDZIAŁEM HOSPICJUM w Licheniu zatrudni pielegniarkę

NZOZ LICHEŃ Z ODDZIAŁEM HOSPICJUM w Licheniu przy ul. Klasztornej 4 zatrudni pielęgniarkę.

Praca zmianowa- system 12 – godzinny. Atrakcyjne warunki pracy i płacy. CV prosimy przesyłać na adres e-mail hospicjum.kadry@lichen.pl ;    tel: 63 270 86 25

Informujemy, iż Państwa dane osobowe określone w mailu są przetwarzane przez Administratora Danych: Fundacja  SPEM DONARE, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary.

Dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.

Pełen obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej http://www.fundacja.lichen.pl/index.php/polityka-prywatno%C5%9Bci lub w siedzibie administratora.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wyrażam / Nie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.”