Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie organizuje w dniu 17 maja 2019 roku od godz.8.30 do 15.00  obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Factorii, ul. Zakładowa 14, Konin.
W programie m.in.
• Wykład mecenasa Wojciecha Wojtali,
• Prezentacje przedstawiane przez pielęgniarki i położne,
• Recital Katarzyny Żak.

Ilość miejsc ograniczona.
POZ-25 miejsc
SP ZOZ w Kole        – 15 miejsc
SP ZOZ w Słupcy    – 15 miejsc
SP ZOZ w Turku     – 15 miejsc
WSZ w Koninie       – 60 miejsc

z  innych podmiotów leczniczych –  po 2 miejsca

Zapisy w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
Telefon: 668 241 447 lub 63 244 44 50
Osoby chętne do przedstawienia własnych prezentacji proszone są o zgłaszanie się do biura Izby do dnia 19 kwietnia 2019 roku.