Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Odpowiedź MZ na stanowisko nr 18

 Stanowisko nr 18 dotyczące opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzią  Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.  Treść pisma