Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Oferty kursów i specjalizacji prowadzone przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. w Kłodzku

Zamieszczamy oferty kursów i specjalizacji, na które jest   prowadzony  nabór w Kole, Koninie i Słupcy przez Agencję Usług Oświatowych  „OMNIBUS” sp. z o.o. w Kłodzku

  •  specjalizacje w zakresie:

Pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego dla położnych

Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek

  • kurs kwalifikacyjny:

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

  • kursy specjalistyczne:

Leczenie ran dla pielęgniarek

Leczenie ran dla położnych

RKO noworodka dla pielęgniarek i położnych

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych