Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Opinia w sprawie równorzędności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji

Przedstawiamy opinię   Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie równorzędności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego zobacz więcej