Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Panel dyskusyjny Współpraca lekarza i pielęgniarki w POZ, a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów z cukrzycą typu 2

Panel dyskusyjny odbędzie się 27 października 2021, godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/7/panel

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – Prezes PTD

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes PTMR

dr n. med. Michał Sutkowski – Prezes WLR, Rzecznik KLR  

Beata Ostrzycka  – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Alicja Szewczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Prezes PFED

Zofia Małas – Prezes NRPiP

dr n. o zdr. Beata Stepanow – Prezes SED

Tematy panelu:

  • Dlaczego chorzy na cukrzycę typu 2 nie stosują się do zaleceń terapeutycznych?
  • Jak współpraca lekarza i pielęgniarki przekłada się na zaangażowanie w terapię pacjentów?
  • Wdrożenie opieki koordynowanej w POZ – jak zmienia się rola lekarza i samodzielność pielęgniarki w opiece nad pacjentami z cukrzycą typu 2
  • Skuteczna komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, a wyznaczanie celów terapeutycznych i edukacyjnych