Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Pismo NRPiP do MZ w sprawie dodatkowego świadczenia

w wraz z otrzymaną odpowiedzią

polecenie Ministra Zdrowia skierowane do Prezesa NFZ z dnia 4 września 2020r., polecenie zmieniające z dnia 30 września 2020 r. oraz polecenie zmieniające z dnia 1 listopada 2020 r.