Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Pismo Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w Warszawie kierowane do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatków covidowych dla pielęgniarek i położnych