Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikajacych z porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. omawianych z Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych we wrześniu 2019 r. zobacz pismo