Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Pomoc i wsprarcie w utrzymaniu na rynku usług medycznych udzielania świadczeń w ramach poz

Przewodnicząca ORPiP w Koninie oraz Komisja ds.pielęgniarstwa w poz i Komisja ds. położnych zwróciły się o pomoc i wsparcie w sprawie utrzymania na rynku usług medycznych udzielania świadczeń , w ramach poz do Pani Zofii Małas- Prezesa NRPiP w Warszawie; Pani Beaty Szydło -Prezesa Rady Ministrów; Pana Bartosza Arułkowicza- Przewodniczacego Sejmowej Komisji Zdrowia; Pani Bernadety Krynickiej – Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej; Pana Witolda Czarneckiego – Posła PiS;  Tomasza Nowaka – Posła PO; Pana Zbigniewa Dolaty Posła PiS. Z  Posłami : Tomaszem Nowakiem i Witoldem Czarneckim odbyły się rozmowy.

zobacz pismo strona 1

zobacz pismo strona 2