Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Praca dla pielęgniarek i położnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku zatrudni pielęgniarki i położne. W ramach proponowanej pracy oferujemy elastyczne formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa zlecenia).