Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Projekt bezpiecznej farmakoterapii

Prośba o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego interdyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii zobacz ankietę