Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Prośba o przesyłanie priorytetowych spraw związanych z wykonywaniem zawodu…

Szanowni Państwo

Proszę o przesyłanie priorytetowych spraw związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarek i położnych oraz funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, które powinny zostać przedstawione na spotkaniu z Panią Józefą Szczurek – Żelazko Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, które zostało zaplanowane w dniu 3 marca 2017 roku.Powyższe zagadnienia proszę o przesłanie w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku na adres e-mail: oipip@konin.home.pl

Przewodnicząca ORPiP

(-) Wiesława Welke