Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-bezpłatne szkolenie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje bezpłatne, dwudniowe szkolenie dla pielęgniarek i położnych , które spotykają się w pracy zawodowej z sytuacją przemocy w rodzinie.Szkolenie kierowane jest do wszystkich pielęgniarek i położnych bez względu na miejsce wykonywania zawodu, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie na temat Przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz więcej