Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Rakotwórcze działanie alkoholu i profilaktyka raka piersi

link https://nipip.pl/rakpiersi/ do informacji o webinarze „RAKOTWÓRCZE DZIAŁANIE ALKOHOLU I PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 18.01.2022 R. GODZ. 13:00 z prośbą o rozpowszechnienie na Państwa stronach i profilach społecznościowych