Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy można tego uniknąć. Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku

Webinar odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00 i 17.00