Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Rozliczenie świadczenia- edukacja przedporodowa

Pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności zobacz więcej