Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Rozporządzenie zm. roz.w sprawie wykazu produktów leczniczych…

Przedstawiamy  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu  produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzacych w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.poz.909) zobacz rozporządzenie