Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, położnej poz,pielęgniarki szkolnej

Zamieszczamy pismo prezesa NFZ oraz komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sprawie obowiązujących zasad wystawiania pacjentom skierowańna realizację zleceń pobierz