Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej

Informacja na temat służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej zobacz więcej