Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

SOS- bezpłatna pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych