Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Spotkanie dla pielęgniarek w środowisku naucznia i wychowania

Zapraszamy Panie pielęgniarki medycyny w środowisku nauczania i wychowania na spotkanie w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie przy ul. Spółdzielców 3. Tematem spotkania będzie:

Prowadzenie dokumentacji medycznej i organizacja pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie pod numerem (063) 2444450 lub tel.kom.   668 241 447