Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Sprzeciw Prezydium NRPiP wobec nierespektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Prezes NRPiP Mariola Łodzińska przesłała Minister Zdrowia Katarzynie Sójce  Stanowisko nr 1 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Stanowisko zawiera również stanowczy sprzeciw wobec stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w podmiotach leczniczych.

„Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec faktu nierespektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Oczekujemy na pilne opracowanie i wdrożenie do realizacji norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nie objętych regulacjami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej.”

Prezes NRPiP

Mariola Łodzińska

(Dokument PDF)

Link do Stanowiska: https://nipip.pl/stanowisko-nr-1-prezydium-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-z-dnia-29-sierpnia-2023-r-w-w-sprawie-obowiazku-stosowania-przez-swiadczeniodawcow-minimalnych-norm-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloz/