Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowiska NRPiP z dnia 19.06.2018 r.

W dniach 19 – 20 czerwca 2018 roku odbyło się XI posiedzenie Naczelnej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na którym podjęto  stanowiska  zobacz więcej