Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowiska ORPiP w Koninie z dn.23.06.2018 r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2018 roku podjęła następujące stanowiska w sprawie:

  • poprawy warunków pracy oraz zwiększenia obsady pielęgniarek i położnych zobacz stanowisko nr 1
  • trudnej sytuacji obsady stanowisk pielęgniarskich i położniczych w WSZ z Szpitalu  zobacz stanowisko nr 2
  • wprowadzenia stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Turku, prowadzących do ukształtowania struktury wewnętrznej podmiotu w sposób zgodny z przepisami ustawy o działalności leczniczej zobacz stanowisko nr 3