Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko MZ w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy

udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej polegających na wprowadzeniu tzw. ” wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy z zakresu POZ oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ

pismo Rzecznika

pismo Ministerstwa Zdrowia