Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko Nr 40 NRPiP z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia