Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dn.30.10.2020 r.

w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS–CoV–2