Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko Nr 50 NRPiP z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia